Project Description

Kilpimaa tuottaa luotettavaa tietoa kiinteistöjen hallintaan

Tornion kaupungin tilapalveluissa oli keskusteltu jo jonkin aikaa koulujen salaoja- ja sadevesijärjestelmien tutkimisista ennen kuin yhteistyö Kilpimaan kanssa alkoi. Tapaamisten jälkeen SALAOJA+ vastasi kaupungin tarpeisiin erinomaisesti ja yhteistyö Kilpimaan kanssa aloitettiin kahden koulun tutkimuksilla.

Tero Korva pitää erittäin tärkeänä sitä että heillä on laajojen raporttien myötä hyvä käsitys putkistojen kunnosta ja huoltotarpeesta. Tutkimuksien perusteella laaditaan viemäreiden, salaojien ja sadevesiviemäreiden pitkän aikavälin huolto-ohjelma ja kunnossapitosuunnitelma (PTS) koko kiinteistömassaa varten.

Tornion kaupunki on teettänyt SALAOJA+ ja SADEVESI+ -kuntotutkimuksia sekä uusiin että vanhoihin kiinteistöihin. Kilpimaan huoltotoimenpiteiden kohderaporteilla he pääsevät seuraamaan ja todentamaan PTS:n toteutumista.

“Olemme olleet erittäin tyytyväisiä Kilpimaan toimintaan ja tutkimuksista saatuihin raportteihin. Kommunikointi on ollut aktiivista työmaiden aikana ja työt ovat sujuneet ongelmitta. Me kaupungilla haluamme tehdä järjestelmällisesti kiinteistöjen ylläpitoa sekä huoltoa.”

Tero Korva, LVI-teknikko, Tornion kaupunki, tilapalvelut

Katso myös muut referenssimme